опашка

 • 33киви — (анг. kiwi) 1. зоол. вид птица тркач од Нов Зеланд, голема колку кокошка, со кафеави пердуви, долг, танок клун и спечени крила и опашка 2. бот. вид овошје со потекло од Кина, со влакнеста кора и миризливо месо …

  Macedonian dictionary

 • 34магот — (хебр.) зоол. вид мајмун без опашка живее во Африка и околу Гибралтар лесно се припитомува …

  Macedonian dictionary

 • 35пинчер — (анг. pjncher) зоол. раса мали англиски кучиња, со кусо влакно и долги уши и опашка линч …

  Macedonian dictionary

 • 36плезиосаурус — (грч. piesios, sauros) пал. змија гуштер, фосилна влечуга долга 310 метри, со долг врат, мала глава, куса опашка и со перки место нозе …

  Macedonian dictionary

 • 37сатир — (грч. Satyros) 1. мит. во старогрчката митологија: нижо божество, придружник на Бах похотен демон со рогови, опашка и козји нозе 2. член на хорот во сатиричната старогрчка драма З. фиг. похотлив, разблуден човек …

  Macedonian dictionary

 • 38тубус — (лат. tubus) цевка, обично метална, во која се сместени оптичките леки или системот на такви леки на некој оптички инструмент (на пр., микроскоп, двоглед и сл.). туѓ (тур. tug) коњска опашка закачена на копје, со златно јаболко на врвот, што се… …

  Macedonian dictionary

 • 39уроборос — (грч. ura опашка, boros јадач) позната фигура од старогрчката митологија што прикажува змија што сама си ја јаде опашката и така се врти како круг симбол на вечноста …

  Macedonian dictionary

 • 40феникс — (грч. phoinix) 1. мит. сончева птица, митска птица кај старите Египќани, што живее 500 години, а потоа се запалува сама на клада што си ја прави сама и од својот пепел повторно оживува подмладена симбол на нешто многу ретко, добро и бесмртно 2.… …

  Macedonian dictionary

 • 41хетероморфизам — (грч. heteros, morphe) 1. јавување на некоја материја во повеќе облици (на пр., јаглеродот се јавува како дијамант, графит, антрацит) 2. биол. појава кај регенерацијата на организмот да се развие друг орган, а не оној што бил загубен (на пр., кај …

  Macedonian dictionary

 • 42хипокампи — (грч. hippokampe) мн. мит. во старогрчката митологија: морски чудовишта со коњска глава и рибина опашка придружба на морскиот бог Посејдон или запрега на неговата кола (чест мотив на античките саркофази …

  Macedonian dictionary

 • 43јак — (тибет.) вид централноазиско говедо со мал раст, со црна боја и со опашка како на коњ како диво живее во предели на над 5. 000 метри надморска височина припитомено служи исто како обичното говедо од кое е поотпорно и посилно има дебела кожа и… …

  Macedonian dictionary

 • 44дръжка — същ. ръчка, хватка, ръкохватка същ. стебло, опашка същ. държало, сап същ. краче, стъбълце, стъбло същ. лост, кобилица същ. рамо …

  Български синонимен речник