опашка

 • 41хетероморфизам — (грч. heteros, morphe) 1. јавување на некоја материја во повеќе облици (на пр., јаглеродот се јавува како дијамант, графит, антрацит) 2. биол. појава кај регенерацијата на организмот да се развие друг орган, а не оној што бил загубен (на пр., кај …

  Macedonian dictionary

 • 42хипокампи — (грч. hippokampe) мн. мит. во старогрчката митологија: морски чудовишта со коњска глава и рибина опашка придружба на морскиот бог Посејдон или запрега на неговата кола (чест мотив на античките саркофази …

  Macedonian dictionary

 • 43јак — (тибет.) вид централноазиско говедо со мал раст, со црна боја и со опашка како на коњ како диво живее во предели на над 5. 000 метри надморска височина припитомено служи исто како обичното говедо од кое е поотпорно и посилно има дебела кожа и… …

  Macedonian dictionary

 • 44дръжка — същ. ръчка, хватка, ръкохватка същ. стебло, опашка същ. държало, сап същ. краче, стъбълце, стъбло същ. лост, кобилица същ. рамо …

  Български синонимен речник